Uitgelicht

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Meer lezen ›

6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Meer lezen ›

8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Meer lezen ›

3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Meer lezen ›

22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Meer lezen ›

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Meer lezen ›

17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Meer lezen ›

26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Meer lezen ›

12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Meer lezen ›

7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Meer lezen ›

28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Meer lezen ›

19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Meer lezen ›

6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Meer lezen ›

16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Meer lezen ›

2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Meer lezen ›

24 maart 2020

Vergoeding van zorgkosten bij coronavirus

Hoe zit het met uw zorgverzekering, mocht u zorg nodig hebben vanwege het coronavirus?

Meer lezen ›

16 maart 2020

Ziekenhuiszorg betalen, hoe gaat dat?

Ziekenhuiszorg wordt gedeclareerd aan de hand van een diagnose behandel combinatie (DBC). Het gebruik van DBC’s roept soms vragen op en leidt tot klachten.

Meer lezen ›

15 maart 2020

SKGZ mogelijk verminderd bereikbaar op 16 maart 2020

in verband met maatregelen rondom het coronavirus zijn wij op 16 maart mogelijk verminderd telefonisch bereikbaar. Wilt u teruggebeld worden? Of heeft u een vraag? Mail dan naar info@skgz.nl. Dan staan wij u zo spoedig mogelijk te woord.

Meer lezen ›

8 januari 2020

Januari checklist

Begin januari goed, gebruik onze checklist.

Meer lezen ›

6 december 2019

Duidelijkheid over invulling van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij restitutieverzekeringen

Er is behoefte aan duidelijkheid over het ‘marktconforme tarief’. Vooral op het gebied van medisch specialistische zorg. Dit komt door ontwikkelingen op de markt van zorgaanbieders.

Meer lezen ›

12 november 2019

Overstappen

Ieder jaar voor 12 november maken de zorgverzekeraars op hun websites de polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar bekend. Vanaf dat moment kunt u zorgverzekeraars vergelijken.

Meer lezen ›

16 oktober 2019

Nieuwe directeur voor de SKGZ

Zij start 1 november. Wij stellen haar graag aan u voor.

Meer lezen ›

2 oktober 2019

Vergoeding van zorg in een ander EU-land

Hoe komt u aan informatie over de zorg in het land van uw keuze?

Meer lezen ›

30 augustus 2019

KPZV.nl wordt vernieuwd

Alle uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekering publiceren wij op www.kpzv.nl. Het eerstvolgende overzicht met uitspraken van de geschillencommissie versturen wij op 4 oktober 2019.

Meer lezen ›

15 augustus 2019

De SKGZ in beeld

Bekijk hier de animatie over de SKGZ.

Meer lezen ›

17 juli 2019

Top 3 klachten over zorgverzekeraars

In het grootste deel van de klachten is er bemiddeld.

Meer lezen ›

4 juli 2019

Naar het buitenland op vakantie?

Regel dan je verzekeringen goed. Lees de infographic voor handige tips.

Meer lezen ›

27 mei 2019

Zorgverzekeraar mag geen direct onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij ontharing in het gezicht en/of de hals

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Meer lezen ›

9 mei 2019

Hoogtepunten SKGZ jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de SKGZ is gepubliceerd. In dit stuk leest u enkele hoogtepunten uit het jaarverslag.

Meer lezen ›

28 februari 2019

Nieuw: thema’s op website

Om u zo goed mogelijk te helpen, passen wij onze dienstverlening steeds aan.

Meer lezen ›

31 augustus 2018

SKGZ, Huurcommissie, SGC en Kifid

Aanbod aan minister Dekker om mee te denken over de organisatie van buitengerechtelijke geschiloplossing.

Meer lezen ›

18 juli 2018

Buitengerechtelijke geschilinstanties omarmen initiatief minister Dekker

Snelle, eenvoudige en gedegen oplossingen bij klachten en geschillen zijn belangrijk en leiden tot tevredenheid bij partijen.

Meer lezen ›

12 juni 2018

De SKGZ is verhuisd

De SKGZ is verhuisd naar Het Rond 6D in Zeist. Het postadres en de telefoonnummers blijven gelijk.

Meer lezen ›

13 april 2018

Minder klachten over zorgverzekeraars

In 2017 ontvingen wij 2.246 klachten van verzekerden over hun verzekeraar. Dit waren er fors minder dan in 2016. Er waren vooral minder klachten op het gebied van het persoonsgebonden budget

Meer lezen ›

22 december 2017

Nieuwe website met eenvoudige uitleg basisverzekering

Op www.uitlegzorgverzekering.nl staat hoe de basisverzekering werkt. Begrippen zoals het eigen risico, de eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap uitgelegd met sprekende voorbeelden.

Meer lezen ›

14 september 2017

Nieuw: de SKGZ-berichtenbox

Wanneer u een klacht indient bij de SKGZ, kunt u berichten over de behandeling van de klacht ontvangen via de berichtenbox.

Meer lezen ›

1 juni 2017

SKGZ ontvangt meer geschillen in 2016

In 2016 werden aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen 660 geschillen voorgelegd. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2015.

Meer lezen ›

22 februari 2017

Wilt u bij ons langskomen?

Dat kan. Wij staan u graag te woord. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. Wij lichten dan ook toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer lezen ›

3 oktober 2016

Zorgverzekeringslijn adviseert bij premieachterstand

Zorgverzekeringslijn geeft informatie en advies over de premieplicht en schulden bij de zorgverzekeraar.

Meer lezen ›

1 augustus 2016

SKGZ zet digitale dienstverlening in

Eenvoudig én veilig digitaal informatie naar de SKGZ sturen.

Meer lezen ›