3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

Aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

De SKGZ behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Vooral de betere vindbaarheid van de SKGZ draagt hieraan bij.

In 2020 bemiddelde de SKGZ het meest in klachten over premie, medisch- specialistische zorg en het begin en einde van de zorgverzekering. Wat betreft geschilbeslechting waren de meest voorkomende onderwerpen het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb), medisch specialistische zorg en hulpmiddelenzorg.

Bij het behandelen van klachten ziet de SKGZ waar het mis kan gaan tussen consumenten en zorgverzekeraars. Door deze inzichten te delen met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, toezichthouders en beleidsmakers draagt de SKGZ bij aan de verbetering van het zorgverzekeringsstelsel. Uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn na te lezen op www.kpzv.nl.

De klachten over het begin en einde van de zorgverzekering zijn in 2020 bijvoorbeeld ten opzichte van 2019 nieuw in de top drie. Soms raken consumenten ten onrechte onverzekerd. Om dit te voorkomen, adviseert de SKGZ om iemand niet te snel uit te schrijven.

Daarnaast nam het aantal klachten over het pgb vv sterk toe. Veel van deze klachten kunnen voorkomen worden door een goede indicatiestelling. Het advies van de SKGZ is dat zorgverzekeraars bij twijfel over de indicatiestelling contact opnemen met de indicerend verpleegkundige.

Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2020 bijna 4.881 mensen. Het digitale congres ‘Een schuldenvrije toekomst voor jongeren. Begin met de zorgverzekering!’ dat in december werd georganiseerd, werd zeer goed bezocht en gewaardeerd.

 

Lees hier het volledige jaarverslag.


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »