24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten van consumenten over zorgverzekeraars. De SKGZ is daartoe door de overheid aangewezen.

Vanaf 1 januari 2022 heeft de SKGZ een nieuw procesreglement

Klachten en geschillen behandelt de SKGZ op basis van een procesreglement. Onlangs heeft het bestuur van de SKGZ een nieuw procesreglement vastgesteld, nadat de minister van Financiën daarmee had ingestemd. Dit reglement geldt voor alle klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Eén reglement voor de procedure bij de Ombudsman én de Geschillencommissie

Het nieuwe reglement volgt meer de ‘klachtreis’ zoals partijen die in de praktijk ervaren. Namelijk eerst bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen, als daarvoor ruimte is en de consument dat wil. Lost bemiddeling de klacht niet op, dan kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Door de procedure bij de Ombudsman en de procedure bij de Geschillencommissie in één reglement op te nemen, wordt de samenhang tussen beide procedures duidelijker. Inhoudelijk is het nieuwe reglement grotendeels gelijk aan de huidige reglementen van de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

In taal en toon beter bij deze tijd

Verder werkt de SKGZ al enige tijd aan het vereenvoudigen van haar taalgebruik, zodat teksten voor meer mensen te begrijpen zijn. In het nieuwe reglement gebruiken we ook eenvoudigere taal. Zo sluit het nieuwe reglement in taal en toon beter aan bij de huidige tijd.

Minder verschillende termijnen

De huidige procesreglementen kennen tien verschillende termijnen. Deze termijnen zijn soms nagenoeg gelijk. Bijvoorbeeld een termijn van 14 dagen en een termijn van 2 weken. Of een termijn van vier weken en een termijn van 30 dagen. In het nieuwe procesreglement is het aantal verschillende termijnen teruggebracht tot vier termijnen: 10 dagen, 3 weken, 90 dagen en 1 jaar. Door deze aanpassing worden de gebruikte termijnen duidelijker.

Webinar: hoe werkt de SKGZ

De SKGZ organiseert in het eerste kwartaal van 2022 een webinar over haar werkwijze. Uiteraard besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan het nieuwe procesreglement. Zodra de datum bekend is, melden we dat op onze website. Wilt u het webinar niet missen? Stuur dan een mail naar communicatie@skgz.nl en we zorgen ervoor dat u automatisch een uitnodiging voor toekomstige webinars ontvangt.

Lees verder:

Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen (geldig vanaf 1 januari 2022)

 


Lees ook:

6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »