Gedeeltelijk toegewezen

Advies Zorginstituut Nederland, 13 oktober 2021, 2021034180, SKGZ202100660

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, blindengeleidehond, zorgbemiddeling, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9, Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 October 2021
Datum publicatie: 3 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 November 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 30 november 2021, SKGZ202100660

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Verzoekster kan alsnog aanspraak maken op de vergoeding van de kosten van een blindengeleidehond.

Hulpmiddelenzorg, blindengeleidehond, zorgbemiddeling, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9, Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 November 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 October 2021
Datum publicatie: 3 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 november 2021, SKGZ20202661

Verzoeker is niet redelijkerwijs aangewezen op een mobiel CPAP-apparaat.

Hulpmiddelenzorg, mobiel CPAP-apparaat, DreamStation Go Ultra Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 November 2021
Datum publicatie: 22 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202001498

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvullende ziektekostenverzekering terecht beëindigd. Het is aan de gemeente te beoordelen wie er mag deelnemen aan de collectiviteit die hij aanbiedt. De ziektekostenverzekeraar hoeft geen schadevergoeding aan verzoekster toe te kennen.

Premie, betalingsachterstand, beëindiging collectiviteit gemeente Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 16 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202100310

De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de door de indicerend wijkverpleegkundige gestelde indicatie. De ingangsdatum van het PGB vv is correct vastgesteld.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15 c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:238 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 September 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 20 september 2021, 2021019649, SKGZ202100310

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15 c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:238 BW.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 September 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 4 november 2021, SKGZ202002067

Vordering tot schadevergoeding afgewezen, aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 augustus 2020 ten onrechte evenals de verrekening van een bedrag van € 698,94 met de achterstand.

Premie, aanmelding CAK, uitbetaling nota, verrekening, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, paragraaf 3.3 Zvw, 6:127 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 November 2021
Datum publicatie: 5 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 13 oktober 2021, SKGZ202100539

De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de indicatie die deel uitmaakt van de eerste aanvraag voor een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar is op grond van de tweede aanvraag niet gehouden een ander of hoger PGB vv toe te kennen dan op basis van de verlaagde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 October 2021
Datum publicatie: 21 October 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 August 2021
Datum publicatie: 26 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 16 augustus 2021, 2021028690, SKGZ202100539

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 August 2021
Datum publicatie: 26 October 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 October 2021
Datum publicatie: 21 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002000

De ziektekostenverzekeraar is tekort geschoten in het nakomen van de verzekeringsovereenkomst en dient een schadevergoeding te voldoen. Verder heeft de ziektekostenverzekeraar de declaraties van de fysiotherapeut in 2019 correct afgehandeld.

Hulpmiddelenzorg, zuurstofconcentrator, zorgplicht, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 7 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2021, 2021003551, SKGZ202001298

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, mechanische ademhalingsondersteuning, vergoeding stroomkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 May 2021
Datum publicatie: 3 August 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 July 2021
Datum publicatie: 19 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 30 juli 2021, SKGZ202100677

Als de wijkverpleegkundige akkoord gaat met de verlaging van het aantal uren zorg door de ziektekostenverzekeraar, is dit aantal uren leidend. De indicatie geldt in beginsel voor de duur van twee jaren, nu hij voor die termijn is gesteld, het reglement in de mogelijkheid voorziet, en de ziektekostenverzekeraar zijn afwijking hiervan niet heeft gemotiveerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 July 2021
Datum publicatie: 2 August 2021
Bekijk deze uitspraak