Niet bevoegd / niet ontvankelijk

bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601717

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, declaratie door ziekenhuis, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, onder de rechter geweest

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Niet bevoegd / niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 8 February 2017
Datum publicatie: 10 February 2017
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.01055

EU/EER, geneeskundige zorg, totale heuparthroplastiek enkelzijds met minimaal invasieve techniek, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, art. 20 Vo. nr. 883/2004,niet-ontvankelijk

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Niet bevoegd / niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 14 May 2014
Datum publicatie: 19 May 2014
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 March 2014
Datum publicatie: 26 January 2016
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,16 april 2014,SKGZ2013.00881

EU/EER, geneeskundige zorg, heupoperatie, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek niet-ontvankelijk.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Niet bevoegd / niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 16 April 2014
Datum publicatie: 25 April 2014
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 January 2014
Datum publicatie: 25 January 2016
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2011.00272

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CVZ, dagvaarding bij burgelijke rechter, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, art. 6:43 BW en art. 125 Rv, commissie onbevoegd

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Niet bevoegd / niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 27 July 2011
Datum publicatie: 28 July 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 25 mei 2011, SKGZ2010.01436

Mondzorg, declaraties, onverzekerde zorg, overdracht van vordering, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 3:94 en 6:145 BW, commissie onbevoegd, vergoeding entreekosten

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Niet bevoegd / niet ontvankelijk
Datum uitspraak: 25 May 2011
Datum publicatie: 1 June 2011
Bekijk deze uitspraak