Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel

Bindend advies GcZ, 6 december 2021, SKGZ202100571

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de achterstand en afspraken gemaakt over de betalingen.

Incassokosten, premie, eigen risico, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 16, 20 en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, artt. 6:43 en 7:932 BW, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 6 December 2021
Datum publicatie: 6 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 12 mei 2021, SKGZ202002266

Verzoeker heeft aanspraak op autologe lipofilling van het gelaat op grond van de zorgverzekering.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe lipofilling (AFT), indicatie, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 May 2021
Datum publicatie: 17 May 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 1 April 2021
Datum publicatie: 17 May 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 1 april 2021, 2021009416, SKGZ202002266

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe lipofilling (AFT), indicatie, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 1 April 2021
Datum publicatie: 17 May 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 May 2021
Datum publicatie: 17 May 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 6 mei 2021, SKGZ202002371

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer, hanteren vast maandbedrag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 6 May 2021
Datum publicatie: 7 May 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 26 april 2021, SKGZ202001572

Partijen hebben overeenstemming bereikt.

Zorgverzekeraar NV te Arnhem Zaak : Hulpmiddelenzorg, brillenglazen, jonger dan achttien jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 April 2021
Datum publicatie: 26 April 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 5 March 2021
Datum publicatie: 26 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 5 maart 2021, 2020055879, SKGZ202001572

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, brillenglazen, jonger dan achttien jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 5 March 2021
Datum publicatie: 26 April 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 April 2021
Datum publicatie: 26 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 12 november 2020, 2020046393, SKGZ202001192

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, amitriptyline crème 10%, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 November 2020
Datum publicatie: 4 January 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 December 2020
Datum publicatie: 4 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 23 december 2020, SKGZ202001192

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding van magistraal bereide amitriptyline crème 10% bij erytromelalgie.

Farmaceutische zorg, amitriptyline crème 10%, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 December 2020
Datum publicatie: 4 January 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 November 2020
Datum publicatie: 4 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 21 december 2020, SKGZ202000852

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, declaratie GGZ, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 21 December 2020
Datum publicatie: 21 December 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ201902804

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, eigen risico, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2020, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 November 2020
Datum publicatie: 25 November 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 23 september 2020, SKGZ201902625

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2009-2020, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2020, art. 6:43 BW, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 September 2020
Datum publicatie: 29 September 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 9 september 2020, SKGZ201901991

De commissie stelt vast dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het geschil

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, vaststelling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, paragraaf 3.3 Zvw, geschil opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 9 September 2020
Datum publicatie: 10 September 2020
Bekijk deze uitspraak