Toegewezen

Bindend advies GcZ, 15 december 2021, SKGZ202002537

In de polisvoorwaarden is bepaald dat bij spoedeisende zorg (in het buitenland) aanspraak bestaat op vergoeding van 100% van het maximum tarief dat is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg, of – bij het ontbreken van een dergelijk tarief – van het maximaal in Nederland geldende marktconforme tarief. Bij de berekening van het marktconforme tarief hoeft in het vervolg niet langer de percentuele verhoging te worden toegepast, waarvan de commissie bij eerdere gelegenheden uitging.

EU/EER, Frankrijk, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, art. 19 Vo.nr.883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 december 2021, SKGZ202001907

De ziektekostenverzekeraar mag de aanvraag voor het PGB vv niet afwijzen op de grond dat het netwerk kan worden ingezet. Aannemelijk is dat de zelfredzaamheid van verzoeker niet kan worden vergroot met de inzet van hulpmiddelen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 June 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2021, 2021020052, SKGZ202001907

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 June 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 1 december 2021, SKGZ202100846

Onderbouwing van de zorg in het zorgplan is onvoldoende. De ziektekostenverzekeraar kon de aanvraag echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo-Wlz, psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 11 August 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 11 augustus 2021, 2021028221, SKGZ202100846

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo-Wlz, psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 11 August 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 26 augustus 2021, 2021030370, SKGZ202100580

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgvraag niet onderbouwd, geen stabiele zorgvraag voor meer dan een jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 26 August 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 3 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 1 december 2021, SKGZ202100580

Onderbouwing van de zorg in het zorgplan is onvoldoende. De ziektekostenverzekeraar kon echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgvraag niet onderbouwd, geen stabiele zorgvraag voor meer dan een jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 3 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 26 August 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 1 december 2021, SKGZ202100085

De zorgvraag is in het zorgplan onvoldoende onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar kon echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, inzet Argonaut Advies Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 August 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 20 augustus 2021, 2021029122, SKGZ202100085

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, inzet Argonaut Advies Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 August 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 november 2021, SKGZ202001936

Een zorgverzekeraar hoeft een verzekerde pas af te melden als wanbetaler bij het CAK op het moment dat hij de volledige schuld, inclusief kosten, heeft voldaan.

Premie, premieachterstand, afmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2021, artikel 34a en paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317, 6:3, 6:4, 6:131 en 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 November 2021
Datum publicatie: 22 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2021, SKGZ202100567

Aanmelding als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 maart 2021 heeft ten onrechte plaatsgevonden. Hoogte betalingsachterstand juist vastgesteld maar ziet, anders dan de zorgverzekeraar stelt, alleen op zorgkosten en niet op ten minste zes maandpremies.

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2021, paragraaf 3.3. Zvw, art. 6:32 en 6:43 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 19oktober 2021, SKGZ202002453

Fraude met PGB vv is niet bewezen. Zorgovereenkomst voldoet weliswaar niet aan alle voorwaarden, maar dat is onvoldoende om het PGB vv volledig terug te vorderen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), rechtmatigheidsonderzoek, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 October 2021
Datum publicatie: 20 October 2021
Bekijk deze uitspraak