Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 5 augustus02022, SKGZ202100904

Verzoeker heeft geen recht op een hoger PGB vv dan aan hem is toegekend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2022
Datum publicatie: 8 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102011

Verzoeker kan geen aanspraak maken op een PGB vv om zijn zieke werknemer te kunnen doorbetalen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), doorbetaling zieke werknemer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2022
Datum publicatie: 7 juli 2022

Bindend advies GcZ, 15 juni 2022, SKGZ202101575

Recht op PGB vv vervallen door afgifte Wlz-indicatie. Verzoekster had de ziektekostenverzekeraar hierover moeten informeren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), Wlz, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juni 2022
Datum publicatie: 20 juni 2022

Bindend advies GcZ, 10 juni 2022, SKGZ202101861

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor het PGB vv terecht afgewezen, omdat verzoekster fraude heeft gepleegd. De maatregelen die in dit verband zijn opgelegd zijn terecht.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, fraude, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 juni 2022
Datum publicatie: 10 juni 2022

Bindend advies GcZ, 9 juni 2022, SKGZ202002658

De ziektekostenverzekeraar dient aan verzoekster een PGB vv toe te kennen overeenkomstig de aanvraag die hiertoe is ingediend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2022
Datum publicatie: 9 juni 2022

Bindend advies GcZ, 3 mei 2022, SKGZ202101119

Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv vanaf 1 januari 2020. De ziektekostenverzekeraar moet daarentegen wel een PGB vv aan haar toekennen vanaf 12 mei 2020, in plaats van per 11 juni 2020.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 3 mei 2022

Bindend advies GcZ, 28 april 2022, SKGZ202100147

De ziektekostenverzekeraar dient de aan verzoekster opgelegde maatregelen in verband met vermeende fraude ongedaan te maken.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), fraude, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, art. 7:941 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 april 2022
Datum publicatie: 2 mei 2022

Bindend advies GcZ, 13 april 2022, SKGZ202101786

De ziektekostenverzekeraar heeft de vereiste zorgvuldigheid jegens verzoeker in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag. Geneeskundige context niet onderbouwd door de indicerend wijkverpleegkundige. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op een PGB vv.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), (in)stabiele zorgvraag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022

Bindend advies GcZ, 11 april 2022, SKGZ202100332

De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de indicatie die door de wijkverpleegkundige is gesteld.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie, inzet van het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022

Bindend advies GcZ, 5 april 2022, SKGZ202101148

De ziektekostenverzekeraar moet aan verzoeker alsnog een PGB vv toekennen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 april 2022
Datum publicatie: 5 april 2022