Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 25 augustus 2022, SKGZ202200100

Opzegging zorgverzekering terecht door de zorgverzekeraar geweigerd .

Premie, opzegging, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 8a en 16 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 25 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 2 augustus 2022, SKGZ202102280

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6: 43 BW, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 2 augustus 2022
Datum publicatie: 4 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 27 juli 2022, SKGZ202200730

Afspraken in het kader van de betalingsregeling zijn door verzoeker niet nagekomen waardoor de zorgverzekeraar de regeling mocht beëindigen.

Premie, betalingsachterstand, betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juli 2022
Datum publicatie: 29 juli 2022

Bindend advies GcZ, 7 juli 2022, SKGZ202102117

De ziektekostenverzekeraar heeft terecht kosten voor de terhandstelling van geneesmiddelen en begeleidingsgesprekken ten laste van het verplicht eigen risico 2021 van verzoeker gebracht.

Eigen risico, terhandstellingskosten, kosten begeleidingsgesprek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artikelen 19 en 21 Zvw, artikelen 2.8 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2022
Datum publicatie: 8 juli 2022

Bindend advies GcZ, 4 mei 2022, SKGZ20101223

Verzoeker is niet teveel aan eigen risico 2020 in rekening gebracht. Het dossier bevat geen aanleiding tot terugbetaling van bedragen door de zorgverzekeraar. Een vergoeding voor imagoschade kan niet worden toegekend.

Eigen risico, terugbetaling, imagoschade Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt.19 en 23 Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Bindend advies GcZ, 29 maart 2022, SKGZ202100812

De ziektekostenverzekeraar heeft de betalingsachterstand van verzoeker niet correct vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd ten onrechte beëindigd. De regeling gespreid betalen eigen risico werd terecht beëindigd. Verzoeker heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, gespreid betalen, betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 16 en 19 Zvw, art. 6:43 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202100559

De betalingsachterstand is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld. Verder is de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht en mocht de ziektekostenverzekeraar deze na opschorting hervatten. Tot slot heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekeringen mogen beëindigen.

Betalingsachterstand, aanmelding CAK, opschorting, hervatting CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen Regelgeving : Verzekeringsvoorwaarden 2018-2021, artt. 16, 18a, 18b-18d Zvw. 7:925 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

Bindend advies GcZ, 15 maart 2022, SKGZ202100615

Verzoekster is ambtshalve door het CVZ bij de zorgverzekeraar verzekerd, betalingsachterstand juist vastgesteld, aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht.

Premie, totstandkoming verzekering, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, ambtshalve verzekerd Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2021, artt. 9d en 16, en paragraaf 3.3 Zvw, art. 6:217, verzoek afgewezen. BW

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2022
Datum publicatie: 18 maart 2022

Bindend advies GcZ, 14 maart 2022, SKGZ202101320

De ziektekostenverzekeraar heeft de medicijnen die verzoekster in 2020 en 2021 heeft gebruikt op een juiste manier verrekend met het verplicht eigen risico. Ook heeft de ziektekostenverzekeraar in beide jaren niet te veel eigen risico in rekening gebracht.

Eigen risico, aangewezen geneesmiddelen, hoogte in rekening gebracht eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, 2.38 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 maart 2022
Datum publicatie: 15 maart 2022

Bindend advies GcZ, 9 maart 2022, SKGZ202101104

Betaling tegen finale kwijting waardoor is voldaan aan de in het vonnis vastgelegde veroordeling tot het betalen van de hoofdsom.

Premie, hoogte betalingsachterstand, voorstel tegen finale kwijting, vonnis, proceskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2021, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 maart 2022
Datum publicatie: 10 maart 2022