Vacature lid Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) helpt problemen tussen consumenten en hun zorgverzekeraar op te lossen. Dit doen we door het geven van informatie, bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen of door bindende advisering van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Geschillencommissie bestaat uit vier leden en is op zoek naar één of twee nieuwe leden.

De Geschillencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een betrokken team van dossierbehandelaars. De dossierbehandelaars bereiden de dossiers voor. De dossiers vormen het uitgangspunt voor de hoorzittingen van de Geschillencommissie. De hoorzittingen vinden twee keer per maand op woensdagen plaats in Zeist. Naar aanleiding van een hoorzitting komt de Geschillencommissie tot een (bindend) advies. Per jaar behandelt de Geschillencommissie ongeveer 400 zaken.

Wat gaat u doen?

Wat vragen we?

U heeft de afgelopen 12 maanden geen functie (in welke zin dan ook) vervuld bij een zorgverzekeraar, een organisatie van ziektekostenverzekeraars of een organisatie van patiënten of consumenten.

Wat bieden we?

Een benoeming als lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging. Samenwerken met ervaren en gedreven commissieleden. Daarnaast werkt u met een betrokken en enthousiast team dossierbehandelaars. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een passende vergoeding beschikbaar. Vergoeding vindt plaats op basis van het aantal bijgewoonde zittingen.

Interesse?

Uw motivatie met cv ontvangen wij graag voor 8 januari 2020 op het e-mailadres: sollicitaties@skgz.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Geschillencommissie en haar werkzaamheden kunt u contact opnemen met mr. G.R.J. (Rolf) de Groot, voorzitter Geschillencommissie  (06-53557988), of met de secretaris Geschillencommissie, mr. G. (Gerard) de Groot (tel 088-9006900). Voor informatie over de benoemingsprocedure of over de SKGZ kunt contact opnemen met de directeur van de SKGZ, drs. S.J.J.M. (Sabine) Muijrers (tel. 088-9006900).

De bindende adviezen van de Geschillencommissie worden gepubliceerd op www.kpzv.nl.

Op de werkzaamheden van de Geschillencommissie is een Reglement van toepassing. Deze kunt u raadplegen op www.skgz.nl/over-skgz/publicaties/

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 en/of 29 januari 2020.

 

Vacature Zorgverzekeringslijn
Ben je op zoek naar de vacature senior medewerker Voorlichting en Informatie van de Zorgverzekeringslijn? Klik dan hier