Webinars

Kennis delen is belangrijk. De SKGZ doet dat onder andere door het organiseren van webinars.

Toekomstige webinars

Er zijn op dit moment geen webinars gepland. Wilt u geen toekomstige webinars missen? Stuur dan een mail naar communicatie@skgz.nl. Dan zorgen wij dat u automatisch een uitnodiging ontvangt voor onze toekomstige webinars.

Overzicht van afgelopen webinars

 

Alles over begin en einde zorgverzekering

28 oktober 2021. Aan de hand van praktische voorbeelden werd uitleg gegeven over het begin en einde van de zorgverzekering.

Kijk hier het webinar terug.

 

Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

25 maart 2021. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk werd verteld welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben. Met als doel misverstanden over betalingsproblemen op te lossen, vragen te beantwoorden en klachten te voorkomen.

Kijk hier het webinar terug.

Hoe zit het met de Nederlandse zorgverzekering en Europa?

8 december 2020. De focus van het webinar lag op de regels met betrekking tot de aanspraken die iemand heeft als hij of zij deelneemt aan de sociale ziektekostenverzekering van een EU/EER-lidstaat. Dit werd besproken aan de hand van de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van de geldende verdragen, verordeningen en richtlijnen.

Kijk hier het webinar terug.