SKGZ-webinar: De SKGZ blikt terug en kijkt vooruit!

SKGZ-webinar: De SKGZ blikt terug en kijkt vooruit!

Op 29 november 2022 kijken we terug op 2022. Een jaar met veel inhoudelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft de SKGZ in 2022 een nieuwe directeur en een nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen verwelkomd. Deze aanwinsten versterken de ambitie om als SKGZ een nog actievere en bredere rol te spelen in de verbetering van het zorgverzekeringsstelsel. We behandelen tijdens dit webinar de volgende onderwerpen:

Opvallende uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De afgelopen jaren heeft de SKGZ veel klachten gehad over het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv). De laatste jaren spitsen deze zich steeds meer toe op de vraag of de indicatie goed was gesteld. En of deze voldoende duidelijk was. De Geschillencommissie heeft een kader vastgesteld, waarin wordt beschreven hoe de zorgverzekeraar moet handelen als hij zich niet kan vinden in de indicatie. Graag vertellen we wat dit in de praktijk betekent voor verzekerden en zorgverzekeraars.

Naar aanleiding van klachten en geschillen over het preferentiebeleid dat zorgverzekeraars voeren, heeft de Geschillencommissie een aantal uitspraken gedaan. Hierin wordt verduidelijkt wat het preferentiebeleid inhoudt. Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor verzekerden en zorgverzekeraars?

Zorg voor ontheemden uit Oekraïne

Begin maart ontving Zorgverzekeringslijn veel vragen van ontheemde Oekraïners. Om deze vragen te beantwoorden heeft Zorgverzekeringslijn veel werk verzet. Wat precies? Dat vertellen we je graag. Ook blikken we vooruit: want wat betekent de verlenging van de tijdelijke beschermingsmaatregel voor de toegang tot zorg voor ontheemden uit Oekraïne?

Ontwikkelingen op het gebied van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars

Er is een rondvraag gedaan bij een aantal zorgverzekeraars over de ontwikkelingen rondom betalingsachterstanden. We staan stil bij de ontwikkelingen die wij zien rondom het aantal betalingsachterstanden. Ook kijken we welke groepen betalingsproblemen hebben. En welke gevolgen dit heeft.

 Langere wachttijd inschrijving gemeente (Basis Registratie Personen)

Wanneer je in Nederland komt wonen ben je verplicht je binnen 5 dagen te registreren bij een gemeente. Wij krijgen signalen dat de wachttijd voor inschrijving in sommige gemeenten kan oplopen tot 3 maanden. Dit heeft consequenties voor het kunnen afsluiten van een zorgverzekering. Welke dat zijn? Wij nemen je hierin mee.

 Vooruitblik rol SKGZ in 2023

We sluiten af met een vooruitblik op de rol van de SKGZ in 2023. Het delen van inzichten en het zoeken van meer verbinding zal hierin een sleutelrol spelen.

Datum: 29-11-2022
Tijd: 14:00 – 15:00
Deelname aan dit webinar is gratis