Advies Zorginstituut Nederland, 4 december 2020, 2020031418, SKGZ202000134

Advies Zorginstituut Nederland, 4 december 2020, 2020031418, SKGZ202000134

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 4 december 2020
Datum publicatie: 20 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, geneeskundige zorg, onderzoek en behandeling van Late Stage Lyme
Disease en S.I.BO., stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr.
883/2004, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken