Problemen met uw zorg­verzekeraar?

Dan kunt u bij de SKGZ terecht. Wij behandelen klachten van consumenten rond de zorgverzekering. Deskundig en onpartijdig.

Klacht indienen ›

Wat doen wij met uw klacht?

Wij onderzoeken het meningsverschil tussen u en de zorgverzekeraar. Daarbij bekijken wij of wij kunnen bemiddelen, en hoe.

Over de procedure ›

Veelgestelde vragen

Meer vragen ›
22 juni 2016

Vooraankondiging SKGZ jubileumcongres

De SKGZ viert op woensdagmiddag 5 oktober 2016 haar 10-jarig jubileumcongres. Tijdens het congres blikken we terug op tien jaar Zorgverzekeringswet, staan we stil bij het heden en werpen we een blik op de toekomst.

Meer lezen ›
19 mei 2016

pgb-klachtenformulier

Voor klachten over het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) is een speciaal klachtenformulier beschikbaar.

Meer lezen ›