Bindend advies GcZ, 1 augustus 2022, SKGZ202101732

Bindend advies GcZ, 1 augustus 2022, SKGZ202101732

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 augustus 2022
Datum publicatie: 4 augustus 2022

Verzoeker heeft geen ernstig geslonken bovenkaak. Daarom heeft hij geen aanspraak op vergoeding van het aanbrengen van implantaten in de bovenkaak ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft in 2020 zijn tanden en kiezen laten trekken. Vervolgens zijn in de onderkaak implantaten aangebracht met hierop een klikgebit en voor de bovenkaak is een volledige prothese gemaakt. Verzoeker heeft al vanaf het begin problemen met de bovenprothese. De tandarts en kaakchirurg kunnen hem verder niet helpen. Daarom is in mei 2020 en januari 2021 een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van vier implantaten in de bovenkaak. De ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvragen afgewezen.
De zorgverzekering biedt dekking voor het aanbrengen van implantaten, als betrokkene een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak heeft én op de implantaten een (volledige) uitneembare prothese wordt geplaatst. De commissie overweegt dat bij verzoeker geen sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze bovenkaak en oordeelt dat de aanvragen daarom terecht zijn afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken