Bindend advies GcZ, 24 april 2023, SKGZ202200892

Bindend advies GcZ, 24 april 2023, SKGZ202200892

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 april 2023
Datum publicatie: 24 april 2023

De BuzzClip® behoort niet tot de verzekerde prestaties op grond van de zorgverzekering.

Verzoeker is naast blind ook slechthorend. Om in de maatschappij te kunnen functioneren is hij afhankelijk van diverse hulpmiddelen. Met name het detecteren van obstakels is voor verzoeker een probleem. Om dit probleem te ondervangen adviseerde de leverancier hulpmiddelen hem de BuzzClip® aan te schaffen. De ziektekostenverzekeraar heeft verstrekking van dit hulpmiddel afgewezen omdat het niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
De commissie stelt vast dat de ziektekostenverzekeraar uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de vraag of de BuzzClip® voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De conclusie was dat de BuzzClip® hieraan niet voldoet, omdat er geen wetenschappelijke studies beschikbaar zijn waaruit de meerwaarde van de BuzzClip® blijkt. In dit geval moet echter ook worden getoetst of is voldaan aan het criterium ‘adequate en verantwoorde zorg en diensten’. Dit criterium is namelijk van toepassing voor zorgvormen waarnaar niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan, zoals welzijn gerelateerde hulpmiddelen, waaronder de BuzzClip®. Het Zorginstituut concludeert dat onvoldoende praktijkervaringen beschikbaar zijn om te kunnen concluderen dat is voldaan aan het criterium ‘adequate en verantwoorde zorg en diensten’. Volgens het Zorginstituut is de BuzzClip® om die reden geen verzekerde zorg en daarom wordt geadviseerd tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt het Zorginstituut hierin en beslist dat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag voor de BuzzClip® terecht heeft afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken