Bindend advies GcZ, 2 juli 2024, SKGZ202301828

Bindend advies GcZ, 2 juli 2024, SKGZ202301828

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2024
Datum publicatie: 8 juli 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een Compex SP 8.0 spierstimulator.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de kosten van de reeds aangeschafte Compex SP 8.0 spierstimulator te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat de kosten van een Compex SP 8.0 spierstimulator niet worden vergoed, omdat dit hulpmiddel bij zowel pijnbestrijding van klachten van de schouder als het verbeteren van de spierfunctie van de schouder niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De commissie overweegt dat uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat een Compex SP 8.0 spierstimulator zowel onder de functie ‘verbeteren van spierfunctie’ van artikel 2.6, onderdeel e, Rzv jo. artikel 2.12 Rzv als onder de functie ‘behandelen/verlichten van pijn’ van artikel 2.6, onderdeel y, Rzv zou kunnen vallen. Volgens het Zorginstituut voldoet elektrische spierstimulatie/elektromyostimulatie bij pijnklachten van de schouder niet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Dit geldt eveneens voor elektrische spierstimulatie/elektromyostimulatie ter verbetering van de schouderfunctie. Dit leidt tot de conclusie dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van een Compex SP 8.0 spierstimulator ten laste van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor hulpmiddelen bij problemen met bewegen of hulpmiddelen bij pijnbestrijding.
De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken