Bindend advies GcZ, 23 februari 2023, SKGZ202201354

Bindend advies GcZ, 23 februari 2023, SKGZ202201354

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023

Verzoekster heeft recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten van
een zuurstofconcentrator.

Verzoekster maakt 24 uur per dag gebruik van een zuurstofconcentrator. De
zorgverzekeraar vergoedt voor de stroomkosten € 0,95 per dag. Verzoekster heeft de
zorgverzekeraar gevraagd de daadwerkelijke stroomkosten te vergoeden. De
zorgverzekeraar heeft dit verzoek afgewezen omdat het volgens hem moet gaan om een
reële vergoeding en het een grote administratieve last meebrengt om dit per verzekerde te
berekenen. Gehoord het Zorginstituut oordeelt de commissie dat de zorgverzekeraar
gehouden is de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten te vergoeden. De wetgever heeft
beoogd dat aan een verzekerde volledige vergoeding wordt verschaft van de stroomkosten
van een zuurstofconcentrator. Het verzoek wordt toegewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken