Bindend advies GcZ, 24 april 2023, SKGZ202200896

Bindend advies GcZ, 24 april 2023, SKGZ202200896

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 april 2023
Datum publicatie: 24 april 2023

De betalingsachterstand van verzoeker is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld.

Volgens verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar zijn betalingsachterstand niet juist vastgesteld. Ter onderbouwing heeft verzoeker verschillende punten aangevoerd, die echter al in een eerdere procedure bij de commissie zijn behandeld, en waarover een bindend advies is uitgebracht.
De commissie neemt hetgeen in dit eerdere bindend advies is vastgesteld daarom als uitgangspunt bij de beoordeling van het voorliggende verzoek. Dit leidt tot de conclusie dat verzoeker de huidige, door de ziektekostenverzekeraar geconstateerde betalingsachterstand niet gemotiveerd heeft bestreden. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij meer of andere betalingen heeft gedaan dan die in het overzicht van de ziektekostenverzekeraar zijn vermeld. De commissie acht dit overzicht daarom juist en wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken