Advies Zorginstituut Nederland, 15 oktober 2020, 2020001438, SKGZ201902439

Advies Zorginstituut Nederland, 15 oktober 2020, 2020001438, SKGZ201902439

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Definitief advies ais bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, Alfa-1, Respreeza®, stand wetenschap en praktijk, schriftelijke
toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken