Advies Zorginstituut Nederland, 29 april 2022, 2021049583, SKGZ202101809

Advies Zorginstituut Nederland, 29 april 2022, 2021049583, SKGZ202101809

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 29 april 2022
Datum publicatie: 1 juli 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zwitserland, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, laparoscopie, second
opinion
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, Verdrag
EU-Zwitserse Bondstaat.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken