Bindend advies GcZ, 30 januari 2023, SKGZ202101997

Bindend advies GcZ, 30 januari 2023, SKGZ202101997

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 januari 2023
Datum publicatie: 31 januari 2023

Verzoekster heeft ten laste van de zorgverzekering geen aanspraak op behandelingen fysiotherapie per toekomende datum. Wel is de ziektekostenverzekeraar gehouden de bij brief van 4 juli 2022 aangeboden vergoeding van € 750,-- aan verzoekster te betalen.

Na haar ontslag uit een revalidatie instelling, wenste verzoekster in aanmerking te komen voor behandelingen fysiotherapie. De ziektekostenverzekeraar wees vergoeding aanvankelijk af, omdat de behandelend fysiotherapeut niet met de juiste code declareerde. Vervolgens erkende de ziektekostenverzekeraar dat verzoekster een indicatie had volgens Bijlage 1 Bzv en gaf hij alsnog een machtiging af voor de resterende weken. Tevens verklaarde hij zich bereid een vergoeding van € 750,-- te verlenen voor de door verzoekster gemiste behandelingen oedeemtherapie. Verzoekster heeft dit voorstel afgewezen. Zij heeft in plaats hiervan vergoeding van de behandelingen fysiotherapie per toekomende datum gevorderd, waarbij het aantal voor een periode van twaalf maanden volgens haar moet worden gesteld op 260.
Verzoekster komt niet in aanmerking voor de gevorderde behandelingen fysiotherapie per toekomende datum. De toegevoegde waarde hiervan moet namelijk worden betwijfeld. Ook is het aantal van 260 niet onderbouwd. De commissie overweegt dat - op grond van de beschikbare informatie - over de periode vanaf 7 september 2021 niet valt vast te stellen hoeveel extra behandelingen verzoekster mogelijk zou hebben ondergaan op grond van de indicatie 'status na opname'. Voor de periode van 12 juli 2021 tot 7 september 2021 geldt dat de ziektekostenverzekeraar heeft erkend dat hij verzoekster over deze periode ten onrechte geen vergoeding heeft verleend. Ook voor deze periode geldt echter dat niet is onderbouwd hoeveel behandelingen fysiotherapie verzoekster zou hebben gehad op grond van de indicatie 'status na opname'.
De commissie acht de door de ziektekostenverzekeraar aangeboden vergoeding van
€ 750,-- een redelijk aanbod. De commissie ziet geen mogelijkheid aan verzoekster een aanvullende vergoeding toe te kennen, aangezien niet is gebleken dat zij kosten heeft gemaakt voor fysiotherapie in verband met de indicatie 'status na opname' die nog niet zijn vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken