Advies Zorginstituut Nederland, 8 oktober 2020, 2020039129, SKGZ202000208

Advies Zorginstituut Nederland, 8 oktober 2020, 2020039129, SKGZ202000208

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal
toegekende uren
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken