Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900669

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900669

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Verzoeker maakt voor de afbouw van 75 mg naar 37,5 mg venlafaxine retard, een SSRI, gebruik van taperingstrips. De ziektekostenverzekeraar vergoedt deze niet, omdat zijns inziens geen sprake is van rationele farmacotherapie. Verzoeker is het hier niet mee eens. De commissie overweegt dat uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat in de onderhavige situatie geen sprake is van rationele farmacotherapie. Zij neemt dit advies over. Verzoeker heeft daarom geen recht op vergoeding van de door hem afgenomen magistraal bereide taperingstrips.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken