Bindend advies GcZ, 26 mei 2021, SKGZ202001285

Bindend advies GcZ, 26 mei 2021, SKGZ202001285

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021

Dronedarone (Multaq®) is geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering. Eerder afgegeven machtiging hoeft de ziektekostenverzekeraar daarom niet over te nemen.

Verzoekster was tot en met 31 juli 2019 bij een andere zorgverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten. Deze zorgverzekeraar heeft op 15 april 2019 aan verzoekster een akkoordverklaring afgegeven voor vergoeding van de tot en met 31 december 2019 in Spanje te maken kosten ter zake het middel Multaq®. Met ingang van 1 augustus 2019 is verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten. Deze vergoedt de kosten van Multaq® niet omdat de zorgverzekering hiervoor geen dekking biedt.
De commissie overweegt dat de beslissing van de ziektekostenverzekeraar terecht is. Dit omdat dronedarone (Multaq®) niet onder de dekking van de zorgverzekering valt.
Ten aanzien van de door de vorige zorgverzekeraar afgegeven machtiging geldt dat deze niet gebaseerd was op een aanspraak op grond van de zorgverzekering en daarom uitsluitend van kracht was tussen die zorgverzekeraar en verzoekster. De ziektekostenverzekeraar hoeft de machtiging dus niet over te nemen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken