Bindend advies GcZ, 29 januari 2024, SKGZ202301017

Bindend advies GcZ, 29 januari 2024, SKGZ202301017

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2024
Datum publicatie: 8 februari 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een bij hem uitgevoerde tandheelkundige behandeling.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de kosten van de op 3 juni 2021 bij hem uitgevoerde tandheelkundige behandeling, ten bedrage van € 2.331,72, te vergoeden ten laste van de zorgverzekering.
De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten afgewezen, omdat geen sprake is van fronttandvervanging en daarnaast bij verzoeker een verzekeringsindicatie voor tandheelkundige hulp in bijzondere gevallen ontbreekt.
De commissie overweegt dat bij verzoeker sprake is van twee door een ongeval afgebroken elementen, waarbij het omringende kaakbot niet is aangetast. Aldus bestaat bij verzoeker geen dento-alveolair defect. Ook anderszins is er bij hem geen zeer ernstige afwijking die een tandheelkundig functieprobleem veroorzaakt, zodat een verzekeringsindicatie in het kader van tandheelkundige hulp in bijzondere gevallen ontbreekt. Omdat de beide elementen niet volledig ontbreken is voorts geen sprake van het vervangen hiervan, zodat het beroep op de regeling ‘fronttandvervanging’ evenmin slaagt. Dit betekent dat verzoeker geen aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten ten laste van de zorgverzekering.
Voor zover verzoeker stelt dat hij financieel is benadeeld doordat de ziektekostenverzekeraar is tekortgeschoten in zijn informatievoorziening, oordeelt de commissie dat door de ziektekostenverzekeraar is erkend dat de communicatie geen schoonheidsprijs verdient. Dat een toezegging zou zijn gedaan heeft verzoeker echter niet aannemelijk gemaakt, hoewel dit op zijn weg lag. Ook zijn stelling dat hij niet de beschikking had over de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden treft geen doel, nu hij pas een jaar na de behandeling om toezending hiervan heeft verzocht. De commissie wijst daarom het verzoek af.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken