Bindend advies GcZ, 9 maart 2022, SKGZ202101104

Bindend advies GcZ, 9 maart 2022, SKGZ202101104

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 maart 2022
Datum publicatie: 10 maart 2022

Betaling tegen finale kwijting waardoor is voldaan aan de in het vonnis vastgelegde veroordeling tot het betalen van de hoofdsom.

Verzoeker heeft de zorgverzekeraar voorgesteld een bedrag van € 615,- te betalen ter finale kwijting van de bestaande betalingsachterstand. De zorgverzekeraar heeft dit voorstel afgewezen en aan hem meegedeeld dat minimaal een bedrag van € 1.595,- moet worden betaald. Verzoeker heeft hier aanvankelijk niet op gereageerd. Toen hij enkele weken later werd gedagvaard voor een deel van de openstaande vordering, heeft hij alsnog een bedrag van € 1.595,44 betaald en een betalingsregeling afgesproken voor het resterende deel van de openstaande schuld. Desondanks volgde een vonnis, waarbij verzoeker tevens werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten en opgekomen rente.
De commissie oordeelt dat de zorgverzekeraar heeft voorgesteld een bedrag van minimaal € 1.595,- te betalen ter finale kwijting van een groot deel van de op dat moment openstaande schuld. Met de betaling van het bedrag van € 1.595,44 heeft verzoeker dit aanbod aanvaard en daarom dient het restant van de destijds openstaande vordering te worden afgeboekt. Na betaling door verzoeker van het bedrag van € 1.595,44 is hij veroordeeld tot het betalen van een hoofdsom van € 1.461,76. De commissie constateert dat deze hoofdsom betrekking heeft op de periode waarvoor de afspraak tegen finale kwijting is gemaakt. De commissie kan het desbetreffende vonnis niet inhoudelijk beoordelen, nu dit gezag van gewijsde en kracht van gewijsde heeft.
Wel kan zij bepalen dat met de betaling is voldaan aan de in het vonnis vastgelegde veroordeling tot het betalen van de hoofdsom. Daarnaast stelt de commissie vast dat - naast het bedrag van € 1.595,44 - door verzoeker na 31 juli 2020 betalingen zijn gedaan die nog in mindering zijn gebracht op de schuld van vóór deze datum. De zorgverzekeraar moet dit corrigeren.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken