Bindend advies GcZ, 9 februari 2022, SKGZ202101094

Bindend advies GcZ, 9 februari 2022, SKGZ202101094

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 februari 2022
Datum publicatie: 11 februari 2022

Kosten vergoed tot het in de voorwaarden opgenomen maximum dan wel uit coulance. Geen medische noodzaak voor het niet-preferente geneesmiddel. Geen toekenning schadevergoeding.

Na een epileptisch insult heeft verzoekster zich voor behandeling gewend tot een arts voor integrale geneeskunde. Deze arts heeft bloedonderzoek laten uitvoeren en geneesmiddelen voorgeschreven. De kosten van de consulten van de arts, het bloedonderzoek en de geneesmiddelen zijn ten dele of niet vergoed. Verzoekster is hiertegen opgekomen en vordert tevens een schadevergoeding van € 150.000,-.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar ter zitting heeft verklaard dat hij de kosten van de behandelingen en consulten alternatieve zorg conform de polisvoorwaarden heeft vergoed, waarbij de maximale vergoeding aan verzoekster is uitgekeerd. Verzoekster heeft hierop verklaard dat dit onderdeel van haar verzoek geen verdere behandeling behoeft.
Verder heeft de ziektekostenverzekeraar ter zitting verklaard de afgeleverde middelen Lymphosot®, Hepeel® en Reneel® en de kosten van het bloedonderzoek eenmalig en uit coulance te vergoeden. Ook deze onderdelen van het verzoek behoeven daarom geen verdere behandeling.
Verzoekster heeft het middel Levetiracetam Accord voorgeschreven gekregen, maar zij kan volgens de ziektekostenverzekeraar in plaats hiervan het preferente middel van Aurobindo gebruiken. De commissie overweegt dat in de voorwaarden van de zorgverzekering is bepaald dat de ziektekostenverzekeraar voorkeursgeneesmiddelen kan aanwijzen. Hiervan kan worden afgeweken als sprake is van een medische noodzaak voor het niet-preferente geneesmiddel. De commissie beoordeelt het definitieve advies van het Zorginstituut, de daarin aangehaalde adviezen van deskundigen, de verklaring van de apotheek in het licht van die adviezen en de kostprijs van het gewenste middel in onderlinge samenhang en komt tot de conclusie dat onverkorte handhaving van het preferentiebeleid in dit specifieke geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken