Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ201902071

Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ201902071

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2020
Datum publicatie: 9 juli 2020

De ziektekostenverzekeraar moet de kosten van Hylo®-Gel oogdruppels vanaf 2 april 2017 vergoeden. Daarbij mag de ziektekostenverzekeraar in geval van verzoekster geen machtigingsvereiste hanteren of een machtiging voor bepaalde tijd afgeven voor deze oogdruppels.
Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten van Hylo®-Gel oogdruppels vanaf 2 april 2017 te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten afgewezen omdat deze oogdruppels niet zijn aan te merken als een geneesmiddel. Omdat bij verzoekster sprake is van een uitzonderlijke situatie heeft de ziektekostenverzekeraar besloten de kosten van Hylo®-Gel oogdruppels voor de periode van 6 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 te vergoeden.
De commissie beslist dat dit niet terecht is. Volgens het advies van het Zorginstituut zijn Hylo®-Gel oogdruppels te beschouwen als een medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 2.13 Rzv. De commissie volgt dit advies en beslist dat de ziektekostenverzekeraar de Hylo®-Gel oogdruppels vanaf 2 april 2017 moet vergoeden. Omdat de voorafgaande toestemming van Hylo®-Gel oogdruppels door de ziektekostenverzekeraar niet in de verzekeringsvoorwaarden is geregeld, mag hij deze eis niet stellen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken