Bindend advies GcZ, 19 juli 2021, SKGZ202002208

Bindend advies GcZ, 19 juli 2021, SKGZ202002208

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021

Verzoekster kan geen aanspraak maken op vergoeding van een behandeling van plastisch-chirurgische aard, omdat deze niet heeft plaatsgevonden op een in de verzekeringsvoorwaarden aangewezen locatie.

In de verzekeringsvoorwaarden is vermeld dat een behandeling van plastisch-chirurgische aard moet worden uitgevoerd in een instelling voor medisch specialistische zorg of de praktijk van de medisch specialist. Aan deze voorwaarde is niet voldaan. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag voor vergoeding van de behandeling terecht heeft afgewezen. Dat verzoekster mogelijk een (verzekerings)indicatie heeft voor de behandeling die zij heeft ondergaan, leidt niet tot een ander oordeel. Verder heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat zij onjuist is geïnformeerd door de ziektekostenverzekeraar.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken