Bindend advies GcZ, 14 april 2021, SKGZ201902607

Bindend advies GcZ, 14 april 2021, SKGZ201902607

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 14 april 2021
Datum publicatie : 16 april 2021

Er bestaat slechts aanspraak op vergoeding ten laste van de zorgverzekering voor zover de indicatie tot bijzondere tandheelkunde strekt.

Verzoekster kampte in haar jeugd met oligodontie. Om dit probleem op te lossen zijn indertijd implantaten aangebracht. Eind 2018 bleek dat één van de aangebrachte implantaten ontstoken was en moest worden vervangen. Nadien is gebleken dat meerdere implantaten aan vervanging toe waren. Uiteindelijk is, namens verzoekster, een begroting ingediend voor een uitgebreide tandheelkundige behandeling.
De ziektekostenverzekeraar heeft machtigingen afgegeven voor verschillende tandheelkundige behandelingen. Andere tandheelkundige behandelingen zijn niet vergoed. De declaraties die niet door de ziektekostenverzekeraar zijn vergoed hebben betrekking op codes die ofwel niet in rekening gebracht hadden mogen worden, ofwel los staan van de indicatie tot bijzondere tandheelkundige hulp en betrekking hebben op paradontale zorg. Ter zitting is de ziektekostenverzekeraar verzoekster onverplicht tegemoet gekomen door een aantal foutief gedeclareerde verrichtingen alsnog te vergoeden.
Gelet op de door de ziektekostenverzekeraar gegeven toelichting concludeert het Zorginstituut in zijn advies van 16 februari 2021 dat de aanvragen door de ziektekostenverzekeraar juist zijn beoordeeld. De commissie ziet geen aanleiding hiervan af te wijken en volgt het advies van het Zorginstituut. Dit betekent dat vergoeding van de kosten, voor zover de ziektekostenverzekeraar hier ter zitting niet op is teruggekomen, terecht werd geweigerd.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken