Bindend advies GcZ, 8 juli 2024, SKGZ202303449

Bindend advies GcZ, 8 juli 2024, SKGZ202303449

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2024
Datum publicatie: 10 juli 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van twee hoortoestellen van het type Oticon Real 1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de kosten van de door hem gewenste Oticon Real 1-hoortoestellen volledig te vergoeden.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoeker, op basis van de ingevulde Amsterdamse Vragenlijst, redelijkerwijs is aangewezen op hoortoestellen uit categorie 3 of 4. Voor deze categorieën heeft tot op heden geen adequate testperiode plaatsgevonden, aangezien verzoeker enkel hoortoestellen uit categorie 5 heeft geprobeerd. De commissie overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij op zorginhoudelijke gronden is aangewezen op hoortoestellen uit de buitencategorie. Om die reden komt hij niet voor vergoeding van de door hem gewenste hoortoestellen in aanmerking. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken