Bindend advies GcZ, 18 november 2022, SKGZ202200442

Bindend advies GcZ, 18 november 2022, SKGZ202200442

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2022
Datum publicatie: 21 november 2022

Verzoekster was niet redelijkerwijs aangewezen op verwijdering van een borstprothese, ook niet nu
tijdens de operatie is gebleken van lekkage.

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van zorg moet een verzekerde hierop redelijkerwijs
zijn aangewezen. Gesteld noch gebleken is dat de behandelend chirurg in de situatie van verzoekster
besloot tot opereren vanwege (een vermoeden van) lekkage van een borstprothese. Het
beeldvormend onderzoek dat is uitgevoerd gaf voor dat vermoeden ook geen aanleiding. Dit
betekent dat een verzekeringsindicatie voor het verwijderen van de borstprothese ontbrak ten tijde
van de operatie. Dat tijdens de operatie bleek dat de borstprothese lek was en dat de klachten van
verzoekster sindsdien zijn verdwenen, maakt dit niet anders.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken