Bindend advies GcZ, 12 mei 2021, SKGZ202001631

Bindend advies GcZ, 12 mei 2021, SKGZ202001631

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 12 mei 2021
Datum publicatie : 17 mei 2021

Geen aanspraak op buitencategorie oplaadbaar cros-systeem bij ontbreken zorginhoudelijke grond hiervoor.

Verzoeker is sinds ongeveer vijf jaar aan één oor doof. Sindsdien is hij daardoor aangewezen op een dubbel gehoorsysteem: in het 'goede' oor een klassiek hoortoestel en in het dove oor een cros-apparaat. Omdat het oude cros-systeem aan vervanging toe was, heeft verzoeker bij een audicien een offerte laten opstellen voor een cros-systeem met oplaadbare batterijen. Dit laatste omdat hij hier de voorkeur aan geeft. Om reden dat het betreffende hoortoestel in de buitencategorie valt, heeft de ziektekostenverzekeraar vergoeding hiervan afgewezen.
De commissie overweegt dat op een hoortoestel uit de buitencategorie pas aanspraak bestaat als op zorginhoudelijke gronden niet kan worden volstaan met een hoortoestel uit de geïndiceerde categorie. Weliswaar blijkt uit de informatie van de audicien dat ten tijde van de aanvraag binnen de categorieën 1 tot en met 5 van de database nog geen oplaadbaar cros-systeem beschikbaar was, maar uit de overgelegde stukken valt niet op te maken dat verzoeker op zorginhoudelijke gronden hierop is aangewezen. De door hem aangevoerde problemen met een cros-systeem met vervangbare batterijen zijn hoofdzakelijk van praktische aard. De kosten en het milieuaspect maken niet dat toepassing van hetgeen tussen partijen is overeengekomen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken