Bindend advies GcZ, 30 januri 2024, SKGZ202202056

Bindend advies GcZ, 30 januri 2024, SKGZ202202056

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 januari 2024
Datum publicatie: 8 februari 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de uitgevoerde spondylodese ten laste van de zorgverzekering.

Verzoekster heeft aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de kosten van een te Werneck, Duitsland, bij haar uitgevoerde spondylodese op niveau L3-L5 (2 X TLIF), ten bedrage van totaal € 13.049,76, te vergoeden. Zij stelt in dit verband dat aan de voorwaarden van een second opinion is voldaan. Dit is echter niet relevant, aangezien de behandeling door de medisch specialist in Duitsland is overgenomen en hiervoor een aanvraag is gedaan.
De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de ingreep geweigerd, aangezien een operatie- indicatie ontbreekt en de behandeling niet doelmatig is. Wel heeft hij zich lopende de procedure bereid verklaard de kosten van een second opinion te vergoeden, na overlegging van de nota.
De commissie overweegt dat het hier gaat om planbare zorg in een andere EU-lidstaat, te weten Duitsland, waarop artikel 20 van Vo. nr. 883/2004 ziet. Door verzoekster is tijdig een aanvraag gedaan. Een spondylodese is verzekerde zorg op grond van de zorgverzekering. Verzoekster was hierop evenwel niet redelijkerwijs aangewezen. Dit betekent dat geen aanspraak bestaat op vergoeding ten laste van de zorgverzekering en tevens dat de gevraagde toestemming op grond van de verordening terecht werd geweigerd. Of verzoekster al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor een second opinion behoeft geen bespreking meer nu door de ziektekostenverzekeraar vergoeding van de kosten hiervan is toegezegd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken