Bindend advies GcZ, 9 december 2020, SKGZ202001673

Bindend advies GcZ, 9 december 2020, SKGZ202001673

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 december 2020
Datum publicatie: 10 december 2020

Niet voldaan aan eis uit verzekeringsvoorwaarden, geen misleiding door ziektekostenverzekeraar.

Verzoekster heeft tijdens haar verblijf in Spanje een acupuncturist bezocht. Deze is niet aangesloten bij een door de ziektekostenverzekeraar erkende beroepsorganisatie. Omdat is gekozen voor een restitutiepolis moeten volgens verzoekster de kosten worden vergoed zoals in Nederland het geval zou zijn geweest. Haar man ontving in een zelfde situatie wel een vergoeding. Verzoekster stelt verder dat zij ervoor had moeten worden gewaarschuwd dat de zorg in het buitenland niet wordt vergoed. Zij voelt zich misleid. De ziektekostenverzekeraar bestrijdt dit laatste en beroept zich op de verzekeringsvoorwaarden en de hierin opgenomen eis van erkenning van de koepelorganisatie.
De commissie oordeelt dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden geen aanspraak op vergoeding bestaat. Van misleiding is geen sprake.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken