Bindend advies GcZ, 22 april 2022, SKGZ202101704

Bindend advies GcZ, 22 april 2022, SKGZ202101704

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 april 2022
Datum publicatie: 25 april 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft de declaraties voor fysiotherapie in 2019 en 2020 correct afgehandeld, heeft zijn informatieplicht jegens verzoekster niet geschonden en is niet gehouden aan haar een schadevergoeding te betalen.

Verzoekster heeft in 2019 en 2020 fysiotherapie en oedeemtherapie ondergaan. De kosten hiervan zijn door de behandelend fysiotherapeut bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd onder vermelding van verschillende diagnosecodes. De zorgverzekering biedt dekking voor fysiotherapie en oedeemtherapie vanaf de 21e behandeling als sprake is van een aandoening als vermeld op Bijlage 1 bij het Bzv. De diagnosecodes die in geval van verzoekster zijn gebruikt, zien op verschillende aandoeningen die op Bijlage 1 bij het Bzv zijn vermeld. In dat geval geldt dat de eerste 20 behandelingen per aandoening voor eigen rekening blijven, dan wel dat vergoeding hiervan op grond van een eventuele aanvullende ziektekostenverzekering kan plaatsvinden. De ziektekostenverzekeraar heeft de behandelingen aanvankelijk niet (volledig) vergoed op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering. Nadien heeft de ziektekostenverzekeraar echter contact gehad met de behandelend fysiotherapeut, zijn de ingediende declaraties aangepast en zijn de behandelingen alsnog volledig vergoed ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering. De commissie ziet in de voornoemde gang van zaken geen aanleiding te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar zijn informatieplicht heeft geschonden of dat hij is gehouden aan verzoekster een schadevergoeding te betalen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken