Bindend advies GcZ, 16 mei 2024, SKGZ202303048

Bindend advies GcZ, 16 mei 2024, SKGZ202303048

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024

Stamceltherapie bij artrose aan de knieën voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de kosten te vergoeden van stamceltherapie in verband met artrose aan de beide knieën, uit te voeren in Zwitserland. Verzoeker stelt dat een knieoperatie voor hem nog niet aan de orde is. Daarnaast heeft dit niet zijn voorkeur omdat een operatie niet zonder risico’s is. Stamceltherapie kan ook andere klachten verminderen en is daarmee uiteindelijk voor de ziektekostenverzekeraar goedkoper. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat de behandeling in Zwitserland niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Stamceltherapie is een experimentele behandeling en uit een literatuursearch kan niet worden geconcludeerd dat een dergelijke behandeling een verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering is. De commissie overweegt dat?het Zorginstituut een literatuursearch heeft gedaan. Hieruit is gebleken dat stamceltherapie bij artrose weliswaar veelbelovend is, maar dat er nog onvoldoende bewijs is om stamceltherapie, en in het bijzonder stamceltherapie met navelstreng- of placentacellen, ter behandeling van artrose aan de knie als conform de stand van wetenschap en praktijk te beschouwen. De commissie ziet in het door verzoeker gestelde geen aanleiding om van het advies van het Zorginstituut af te wijken en wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken