Bindend advies GcZ, 23 juni 2021, SKGZ202002502

Bindend advies GcZ, 23 juni 2021, SKGZ202002502

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 23 juni 2021
Datum publicatie : 29 juni 2021

In de situatie van verzoekster is geen sprake van een significante vervaging van de oorspronkelijke tepelhoftatoeage, waardoor deze tatoeage niet langer als 'tepel' is te typeren. Daarom kan niet worden gesproken van verminking zoals bedoeld in de Zvw.

Verzoekster heeft een aantal jaren geleden een borstamputatie ondergaan en daaropvolgend een reconstructie van beide borsten. In dit kader is destijds ook een tepelhoftatoeage aangebracht. Omdat deze tatoeage is vervaagd, heeft verzoekster in 2020 een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar om de tatoeage te laten bijwerken. De ziektekostenverzekeraar heeft de betreffende aanvraag afgewezen.
Een significante vervaging van een tepelhoftatoeage kan betekenen dat de oorspronkelijke tatoeage niet als 'tepel' is te typeren. In dat geval kan sprake zijn van verminking. Op basis van de aanwezige foto's is bij verzoekster weliswaar sprake van een duidelijke vervaging van de tatoeage, maar er kan niet worden gesteld dat de tepel niet als tepel is te typeren of te herkennen. Daarom is geen sprake van verminking in de zin van de regelgeving.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken