Advies Zorginstituut Nederland, 10 oktober 2022, 2022036718, SKGZ202200838

Advies Zorginstituut Nederland, 10 oktober 2022, 2022036718, SKGZ202200838

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 10 oktober 2022
Datum publicatie: 17 februari 2023

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hoogte kilometervergoeding, schadevergoeding,
telefonische toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, art. 150
Rv.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken