Bindend advies GcZ, 15 november 2022, SKGZ202102431

Bindend advies GcZ, 15 november 2022, SKGZ202102431

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 november 2022
Datum publicatie: 16 november 2022

Verzoekster is vanaf 1 januari 2022 verzekerd gebleven op basis van de AV Tand Optimaal. Deze verzekering is, na aanvankelijke acceptatie, ten onrechte eenzijdig beëindigd door de ziektekostenverzekeraar.

Verzoekster heeft in november 2021 telefonisch contact opgenomen met de ziektekostenverzekeraar, met de vraag of zij zich kon verzekeren via de AV Tand Optimaal. Dit bleek niet mogelijk, omdat zij een wortelkanaalbehandeling nodig had. Deze heeft zij daarom vervroegd laten uitvoeren. Op 10 december 2021 nam zij weer telefonisch contact op met de ziektekostenverzekeraar. Ditmaal werd zij geaccepteerd voor de AV Tand Optimaal. Zij ontving hiervan nog dezelfde dag door middel van een e-mailbericht een bevestiging met een aangepast polisblad. Op 15 december 2021 deelde de ziektekostenverzekeraar verzoekster echter mee dat de verzekering niet tot stand was gekomen. Dit om reden dat de verzekering eerder was geweigerd, er nog tandheelkundige behandelingen werden verwacht, en verzoekster een beugel draagt. De commissie beslist tot toewijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft kennelijk gemeend dat hij, in afwijking van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering, geen prijs stelde op een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. De overeenkomst is hiermee tot stand gekomen, zoals blijkt uit het afgegeven polisblad. Omdat de ziektekostenverzekeraar ervoor heeft gekozen door verzoekster geen aanvraagformulier te laten invullen en ondertekenen, én van het gevoerde telefoongesprek maar een zeer summiere gespreksnotitie is gemaakt, is niet te herleiden welke vragen aan verzoekster zijn gesteld en wat zij hierop heeft geantwoord. De commissie oordeelt daarom dat verzoekster de op haar rustende mededelingsplicht bij de totstandkoming van de verzekering niet heeft geschonden. De verzekering is daarom op 15 december 2021 ten onrechte door de ziektekostenverzekeraar beëindigd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken