Advies Zorginstituut Nederland, 11 mei 2021, 2021009735, SKGZ202002673

Advies Zorginstituut Nederland, 11 mei 2021, 2021009735, SKGZ202002673

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak : 11 mei 2021
Datum publicatie : 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, afbouwmedicatie bupropion, taperingstrips,
rationele farmacotherapie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken