Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Niet-Bindend advies GcZ, 31 mei 2022, SKGZ202102113

De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden voor de aanvullende ziektekostenverzekering een State of insurance af te geven.

Thailand, State of insurance Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2022
Datum publicatie: 31 mei 2022

Bindend advies GcZ, 13 april 2022, SKGZ202100855

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van een behandeling in een kuuroord in verband met reumatoïde artritis.

Aanvullende ziektekostenverzekering, kuuroord, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900897

Buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, hartinfarct Voorwaarden ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Bindend advies GcZ,10 oktober 2018,SKGZ201800869

Aanvullende ziektekostenverzekering, sterilisatie, DBC-systematiek, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2018
Datum publicatie: 12 oktober 2018

advies Zorginstituut Nederland, 28 januari 2015, 2014131033, SKGZ201303284

Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Autologe serumoogdruppels

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 28 januari 2015
Datum publicatie: 13 november 2015

advies Zorginstituut Nederland, 11 augustus 2014, 2014091022, SKGZ201400831

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Uitkomst:
Datum advies: 11 augustus 2014
Datum publicatie: 16 oktober 2015

GcZ,11 februari 2015,SKGZ201303284

Autologe serumoogdruppels, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4, 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 28 januari 2015
Datum publicatie: 13 november 2015

Bindend advies GcZ,11 februari 2015,SKGZ201401471

Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkunde, kroon, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015

GcZ,28 januari 2015,SKGZ201401551

Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, art. 7:941 BW), verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 januari 2015
Datum publicatie: 30 januari 2015

bindend advies GcZ,14 januari 2015,SKGZ201303147

Fysiotherapie, aanvullende ziektekostenverzekering, medische noodzaak voor meer dan 40 behandelingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 januari 2015
Datum publicatie: 16 januari 2015