Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 30 oktober 2023, SKGZ202300013

‘Administratieve toeslag’ terecht bij verzoekster en verzekerde in rekening gebracht. Geen sprake van verworven rechten.

Aanvullende ziektekostenverzekering, premietoeslag Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 oktober 2023
Datum publicatie: 30 oktober 2023

Bindend advies GcZ, 2 juni 2022, SKGZ202102271

De ziektekostenverzekeraar mocht de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2022 ten nadele van verzoeker wijzigen.

Paramedische zorg, fysiotherapie, wijziging voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021-2022, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2022
Datum publicatie: 7 juni 2022

Bindend advies GcZ, 13 mei 2022, SKGZ202101349

Het is niet aannemelijk gemaakt dat de orthodontische behandeling noodzakelijk is om de schade als gevolg van het ongeval te herstellen. Daarom geen aanspraak op vergoeding van de kosten ten laste van de ongevallendekking van de aanvullende ziektekostenverzekering.

Aanvullende ziektekostenverzekering, orthodontische hulp na ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 mei 2022
Datum publicatie: 16 mei 2022

Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202101493

De ziektekostenverzekeraar mocht de verzekeringsvoorwaarden met ingang van 2018, en opnieuw met ingang van 2021 eenzijdig wijzigen in het nadeel van verzekerde. Verzoeker, die optrad als verzekeringnemer, had ervoor kunnen kiezen de aanvullende ziektekostenverzekering te beëindigen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Daarom is hij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, orthodontie, wijziging dekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2021, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

Niet-Bindend advies GcZ, 23 februari 2022, SKGZ202101806

Verzoekster heeft op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering aanspraak op een maximale vergoeding van € 75,-. Informatie hierover op de website is niet misleidend.

Aanvullende ziektekostenverzekering, hulpmiddelenzorg, bril, hoogte vergoeding, informatie website Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2022
Datum publicatie: 24 februari 2022

Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202100590

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen ten nadele van de verzekerde. Van het recht de verzekering op te zeggen is door verzoekster geen gebruik gemaakt zodat de gewijzigde voorwaarden nu tussen partijen gelden.

Aanvullende verzekering (AV), orthodontie, wijziging vergoeding Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021

Bindend advies GcZ, 3 augustus 2021, SKGZ202100227

Nota terecht afgewezen. Op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat aanspraak op maximaal € 250,-- per kalenderjaar en dit bedrag werd al uitgekeerd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte tandartsbudget Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021

Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ202100183

Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de kosten van de tandheelkundige behandeling voor 75% te vergoeden, zonder dat hierbij rekening werd gehouden met de maximale vergoeding per kalenderjaar van € 1.500,--. Hierin is zij niet geslaagd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ201901696

Telefoonkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Toerekenbare tekortkoming EuroCross, telefoonkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:74 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021

Bindend advies GcZ, 17 maart 2021, SKGZ202001943

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering geldt daarnaast geen acceptatieplicht.

Duitsland, ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden, vervallen dekking eigen bijdrage medisch-specialistische zorg Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 18 maart 2021