Nog geen financiering ‘versterking Conflictoplossend Vermogen’

De versterking van het Conflictoplossend Vermogen – waarvoor we samen met 34 partijen een consortium hebben gevormd – heeft nog geen financiering gekregen. We hadden een aanvraag daarvoor ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het NGF ziet de maatschappelijke waarde, maar focust meer op technische R&D en meer voorzienbare verdienmodellen. We blijven uiteraard in gesprek met politiek, kennisinstellingen en de justitie-organisaties over het gezamenlijk organiseren van de ontwikkelcapaciteit die zo nodig is.  

Want burgers en bedrijven hebben betere routes nodig om uit conflicten te komen en die moeten worden ontwikkeld. Dat geldt voor conflicten over schaarse ruimte, samenwerking in het MKB, familieconflicten, schuldsaneringen, buurtoverlast, effectieve strafrechtelijke interventies en herstel bij letsel of grootschalige misstanden. Het vinden van de weg naar organisatorische inbedding en financiering is ook urgent. Conflictoplossing blijkt steeds moeilijker voor particulieren en bedrijven. De organisaties die daarbij helpen, kampen met juridisering en een te hoge werkdruk

Noodzaak om anders te gaan denken

Frederique van Zomeren, ombudsman zorgverzekeringen: “Dit bevestigt hoe noodzakelijk het is om anders te gaan denken over conflicten en conflictoplossing. Conflicten zijn namelijk veel meer dan alleen een juridisch geschilpunt. Conflicten hebben vaak een grote sociale en economische impact op mens en maatschappij. Minister Weerwind van Rechtsbescherming zet in op de beweging van juridisering van problemen, naar conflictoplossing waarbij de burger centraal staat. Dat is een hoopvol perspectief op een toekomstig duurzaam rechtsbestel.“

ADR als laagdrempelig alternatief voor de rechter

Theunis Schaafstra, directeur van SKGZ: “Als een van de vier onafhankelijke en erkende ADR-instanties (Alternative Dispute Resolution) in Nederland werken wij al jaren zo. En met succes! Daarmee zijn we veel meer dan een laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de rechter. We stellen de consument centraal, en proberen met goede voorlichting conflicten te voorkomen. Als er dan toch gedoe ontstaat, bieden we bemiddeling aan die erop gericht is om een gezamenlijke oplossing te vinden. Specialistische geschillencommissies kunnen daar waar nodig bindend adviseren, terwijl toegang tot de rechter geborgd blijft. Zo’n systeem, met meer vanzelfsprekende en passende conflictoplossingsperspectieven, wilden we via het consortium verder ontwikkelen. Zodat het ook voor andersoortige conflicten toepasbaar is. Jammer dat dat nu via deze weg niet door kan gaan, maar we blijven ons hier onverminderd voor inzetten.”

Lees ook: