Zo dient u een klacht in bij uw zorgverzekeraar

Voordat u een klacht aan de SKGZ kunt voorleggen, moet u het probleem eerst met uw zorgverzekeraar bespreken. Dit heet ook wel ‘vragen om een heroverweging’. De meeste zorgverzekeraars hebben hiervoor een formulier op hun website staan.

Als u de klacht liever niet online indient en een brief wilt schrijven, zet hier dan het volgende in:

Stuur daarnaast de eerdere beslissing van uw zorgverzekeraar mee. Van uw zorgverzekeraar hoort u binnen zes weken antwoord op uw klacht te krijgen. Heel soms staat in de verzekeringsvoorwaarden een andere reactietermijn genoemd. Dan mag de verzekeraar die termijn aanhouden.

Tips