Revalidatiezorg

Revalidatiezorg

Revalidatiezorg

Heb je een klacht over de vergoeding van herstel na ziekte of ongeval? We helpen je graag op weg

Na ziekte of een ongeluk is het soms nodig om de conditie van je geest of lichaam te verbeteren. Dit heet revalidatie. Er komt hierbij veel op je af en er moet van alles geregeld worden. Ook met de zorgverzekeraar. Vanuit het basispakket wordt revalidatiezorg onder voorwaarden vergoed, maar er zijn regels en uitzonderingen. We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt, bijvoorbeeld bij een brief of afwijzing van de zorgverzekeraar. We helpen je graag op weg door meer informatie te geven of de klacht te behandelen.


Vanuit het basispakket worden de kosten van revalidatiezorg onder voorwaarden vergoed

Heb je een ziekte of ongeluk gehad? Dan is revalidatie soms nodig om je lichamelijke of geestelijke conditie verbeteren. Vanuit het basispakket kan deze multidisciplinaire zorg, waarbij meerdere zorgverleners zijn betrokken, worden vergoed. Wel onder voorwaarden. Zo moet de lichamelijke beperking die wordt behandeld het gevolg zijn van een zenuwaandoening of een beperking bij het bewegen. In dat geval heb je recht op zorg zoals revalidatieartsen die normaal geven. De ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bepaalt bovendien de inhoud en omvang van de aanspraak. Verder moet de verzekerde zijn aangewezen op de zorg en moet deze doeltreffend en doelmatig zijn.

Belangrijke punten bij de vergoeding van revalidatiezorg:

  • Revalidatiezorg is zorg om de conditie na ziekte of ongeval te verbeteren
  • Vanuit het basispakket wordt deze herstelzorg onder voorwaarden vergoed
  • Je hebt recht op zorg die revalidatieartsen ‘plegen te bieden’
  • De ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bepaalt de inhoud en omvang van de zorg
  • Je moet zijn aangewezen op de zorg en deze moet doeltreffend en doelmatig zijn

Heb je vragen over revalidatiezorg?

Voor de vergoeding van revalidatiezorg na ziekte of een ongeluk gelden veel regels en voorwaarden. Deze kunnen jaarlijks veranderen. Denk je dat jij recht hebt op (meer) vergoeding of ben je het niet eens met de beslissing van jouw zorgverzekeraar? Dan kun je een klacht indienen bij ons. Wij behandelen deze onpartijdig en deskundig.

Twijfel je of wij je op weg kunnen helpen met jouw klacht of vraag? Doe dan de sneltest. Of bel of chat met ons. Bellen kan ook bij vragen over een brief of besluit van de zorgverzekeraar. Onze dossierbehandelaars staan je graag te woord.

Box icon

In de praktijk

De zorgverzekeraar van Cindy wijst een revalidatiebehandeling af omdat Cindy hierop niet is aangewezen. Haar klachten worden volgens de zorgverzekeraar veroorzaakt door psychische problemen en een eerder revalidatietraject heeft volgens hen niets opgeleverd. Cindy is het hier niet mee eens en schakelt de Ombudsman in. De Ombudsman vraagt de zorgverzekeraar contact op te nemen met de revalidatiearts. De arts geeft aan dat de behandeling wel noodzakelijk is. Cindy krijgt op basis hiervan alsnog een machtiging voor revalidatiezorg.

Klacht indienen

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor.

Ik wil een klacht indienen

Verdiepende informatie

Na ziekte of een ongeluk is het soms nodig om de conditie van je geest of lichaam te verbeteren. Dat kan met medisch specialistische revalidatiezorg. Het basispakket kan deze zorg voor je herstel vergoeden, maar onder voorwaarden. Deze voorwaarden veranderen jaarlijks. Je leest er hier meer over.


Meer weten?

Zorginstituut

Medisch specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen die plegen te bieden

Revalidatiegeneeskunde

Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde