Thema's

Aanmelden pasgeboren kind

Binnen vier maanden na de geboorte

 • dan is uw kind vanaf de geboorte verzekerd
 • wat te doen als dit niet lukt?

Alternatieve geneeswijzen

Niet vergoed vanuit de basisverzekering

 • Kunt u aanvullend verzekeren
 • Polisvoorwaarden verschillen per verzekering

Begin en einde zorgverzekering

Hoe zit het?

 • ingangs- en einddatum
 • verzekeringsplicht

Buitenland

Zorg nodig tijdens de vakantie?

 • laat uw EHIC zien
 • bel hulpdienst verzekeraar

Coronavirus

Vragen en antwoorden over vergoeding, betalingsproblemen en uw klacht bij de SKGZ

 • corona en zorgverzekering
 • betalingsproblemen

DBC

Diagnose-behandelcombinatie

 • Basis voor ziekenhuisrekening
 • Startdatum bepalend voor eigen risico

Eigen bijdrage en eigen risico

Wat is het verschil?

 • eigen risico vanaf 18 jaar
 • eigen bijdrage voor zorg die niet volledig wordt vergoed

Fysio- en oefentherapie

Voor de behandeling van lichamelijke aandoeningen

 • Op de chronische lijst
 • Soms met maximale duur

Geneesmiddelenzorg

Voorwaarden voor vergoeding

 • geneesmiddelen in GVS
 • niet-registreerde geneesmiddelen

Geplande zorg in het buitenland

Kunt u onder voorwaarden ook vergoed krijgen

 • toestemmingsvereiste
 • s2-formulier

Huisartsenzorg

Hier kunt u terecht met vragen en gezondheidsklachten

 • valt onder basispakket
 • geen eigen risico, behalve …

Hulpmiddelenzorg

Kan worden vergoed vanuit de basisverzekering

 • functiegerichte omschrijving
 • de stand van de wetenschap en praktijk

Medisch specialistische zorg

Kan worden verstrekt of vergoed vanuit de basisverzekering

 • stand van de wetenschap en praktijk
 • indicatie en doelmatigheid

Mondzorg

Vergoeding uit de basisverzekering

 • tot 18 jaar: uitgebreid
 • vanaf 18 jaar: beperkt

Overstappen

Nieuwe zorgpolis in november

 • andere zorgpolis kiezen?
 • tijdig opzeggen!

Persoonsgebonden budget

Zelf bepalen van wie u zorg krijgt

 • voor wijkverpleging
 • en intensieve kindzorg

Plastische chirurgie

Wanneer krijgt u het vergoed?

 • verzekeringsindicatie nodig
 • toestemming zorgverzekeraar

Premie

Voor uw zorgpolis betaalt u een bedrag

 • betaal op tijd
 • gebruik het betalingskenmerk

Revalidatiezorg

Kan worden onder voorwaarden worden vergoed vanuit de basisverzekering

 • Medisch-specialistische revalidatie
 • Geriatrische revalidatie

Stand wetenschap en praktijk

Wat wordt hiermee bedoeld?

 • Bewezen veilige en effectieve zorg
 • onderzocht per aandoening

Ziekenvervoer

Per auto, taxi of openbaar vervoer

 • 6 patïentgroepen
 • hardheidsclausule