Thema's

Buitenland

Zorg nodig tijdens de vakantie?

 • laat uw EHIC zien
 • bel hulpdienst verzekeraar

Fysio- en oefentherapie

Voor de behandeling van lichamelijke aandoeningen

 • Op de chronische lijst
 • Soms met maximale duur

Mondzorg

Vergoeding uit de basisverzekering

 • tot 18 jaar: uitgebreid
 • vanaf 18 jaar: beperkt

Overstappen

Nieuwe zorgpolis in november

 • andere zorgpolis kiezen?
 • tijdig opzeggen!

Persoonsgebonden budget

Zelf bepalen van wie u zorg krijgt

 • voor wijkverpleging
 • en intensieve kindzorg

Premie

Voor uw zorgpolis betaalt u een bedrag

 • betaal op tijd
 • gebruik het betalingskenmerk