Organisatie

Organisatie

De SKGZ is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. De ministeries van VWS en Financiën hebben de SKGZ aangewezen als geschilleninstantie. Ook is de SKGZ door de minister van Justitie en Veiligheid opgenomen op de lijst van aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Directie

De heer drs. T.E. (Theunis) Schaafstra is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SKGZ.

Hoe ziet het bestuur van de SKGZ eruit?

Het bestuur bestaat uit drie leden. De voorzitter van het bestuur is mr. dr. A.G.J.M. (Ton) Rombouts. De overige leden zijn drs. C.F. (Cornelie) van Bergenhenegouwen en drs. K. (Kees) Erends.

Wie zijn de Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen?

De Ombudsman Zorgverzekeringen is mr. F. (Frederique) van Zomeren. Zij is eindverantwoordelijke voor de bemiddelingsprocedure bij de SKGZ. Biedt bemiddeling geen uitkomst? Dan kun je nog terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

De Geschillencommissie beoordeelt jouw klacht en beslist hierover in een (niet-)bindend advies. De Geschillencommissie bestaat uit:

De secretaris van de Geschillencommissie is mr. G.J. de Groot.

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden na instemming van de minister van Financiën benoemd door het bestuur. Ook de leden van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden benoemd door het bestuur. Informatie hierover en over de ambtstermijn lees je in onze statuten.

Uitspraken van de Geschillencommissie vind je op de uitspraken pagina. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe uitspraken? Meld je zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Werken de Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen alleen?

Nee, zij worden ondersteund door een team van zo’n 45 SKGZ-medewerkers.

Wat doet de Zorgverzekeringslijn?

Sinds 1 mei 2013 is het project Zorgverzekeringslijn onderdeel van de SKGZ. Het doel van dit project is het terugdringen van het aantal mensen zonder zorgverzekering of met een betalingsachterstand voor de zorgpremie. Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Zorgverzekeringslijn legt gratis uit welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben.

Financiën

Ieder jaar stelt de SKGZ een begroting op. Deze begroting leggen wij ter goedkeuring voor aan de minister van Financiën. De ziektekostenverzekeraars betalen vervolgens het door de minister vastgestelde bedrag. Dit gebeurt op basis van het marktaandeel per verzekeraar. Aan het einde van het jaar legt de SKGZ aan de minister van Financiën verantwoording af over het uitgegeven geld. Op deze manier kan de SKGZ onafhankelijkheid garanderen.

Zorgverzekeringslijn is een project in opdracht van en gesubsidieerd door ministerie van VWS.

Ieder jaar publiceert de SKGZ een jaarverslag en jaarrekening. Deze vind je hier.