Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 28 september 2022, SKGZ202200627

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) voor wondbehandeling bij de ziekte van Buerger is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Geneeskundige zorg, hyperbare zuurstoftherapie (HBOT), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 5 september 2022, 2022027784, SKGZ202200627

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, hyperbare zuurstoftherapie (HBOT), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 september 2022
Datum publicatie: 30 september 2022

Bindend advies GcZ, 28 september 2022, SKGZ202100921

Aanspraak op de niet-preferente geneesmiddelen bestaat alleen als het medisch niet verantwoord is de preferente geneesmiddelen te gebruiken. Dit laatste is door verzoekster niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, Cymbalta® en Singulair®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2022
Datum publicatie: 29 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 29 september 2022

Bindend advies GcZ, 27 september 2022, SKGZ202200127

De ziektekostenverzekeraar heeft de hoogte van de vergoeding op de juiste wijze bepaald, en is daarom niet gehouden tot een hogere vergoeding.

Geneeskundige zorg, medisch-specialistische zorg, nota's oogziekenhuis, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 september 2022
Datum publicatie: 29 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 18 augustus 2022, 2022010151, SKGZ202100921

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Cymbalta® en Singulair®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2022
Datum publicatie: 29 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 29 september 2022

Bindend advies GcZ, 26 september 2022, SKGZ202200398

Verzoeker heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering, nu bij hem geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Bindend advies GcZ, 26 september 2022, SKGZ202101365

Het bedrag van € 105,-- is terecht als eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer 2020 in rekening gebracht. Wat betreft CellCept® en Prograft® is gebleken dat steeds het merkgeneesmiddel is verstrekt aan verzoekster. Ten aanzien van het geneesmiddel prednisolon is niet gebleken welk middel verzoekster voorheen gebruikte, zodat hierover geen uitspraak kan worden gedaan. Ten aanzien van de andere geneesmiddelen is niet gebleken welke middelen dit betreffen en door wie eventueel de medische noodzaak voor een ander middel is bepaald. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, eigen bijdrage, telefonische toezegging, farmaceutische zorg, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.5 en 2.37 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 25 augustus 2022, 2022021894, SKGZ202101365

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, eigen bijdrage, telefonische toezegging, farmaceutische zorg, preferentiebeleid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.5 en 2.37 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 1 augustus 2022, 2022027359, SKGZ202200398

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2022
Datum publicatie: 27 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 augustus 2022
Datum publicatie: 27 september 2022

Bindend advies GcZ, 23 september 2022, SKGZ202100792

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor sumatriptan/Imigran® dan aan hem is toegezegd lopende deze procedure door de ziektekostenverzekeraar. De terugvordering van de vergoeding van sumatriptan/Imigran® komt te vervallen. Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van Artelac®.

Turkije, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.1 Rzv, artikel 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 september 2022
Datum publicatie: 23 september 2022