Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 29 november 2023, SKGZ202301288

Verzoeker heeft geen recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de door hem aangeschafte hoortoestellen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 november 2023
Datum publicatie: 1 december 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 september 2023
Datum publicatie: 1 december 2023

Bindend advies GcZ, 27 november 2023, SKGZ202201873

De ziektekostenverzekeraar mocht een vergoeding voor een bril verrekenen met de betalingsachterstand. De betalingsachterstand is correct vastgesteld en de ziektekostenverzekeraar mocht overgaan tot het beëindigen van de aanvullende verzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 november 2023
Datum publicatie: 1 december 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 14 september 2023, 2023035966, SKGZ202301288

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 november 2023
Datum publicatie: 1 december 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 14 september 2023
Datum publicatie: 1 december 2023

Bindend advies GcZ, 20 november 2023, SKGZ202201560

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van een behandeling bij Villa Ramadas in Portugal ten laste van de zorgverzekering.

EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Villa Ramadas Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende, ziektekostenverzekering 2022, art. 20 van (EG) Verordening nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2023
Datum publicatie: 22 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 augustus 2023
Datum publicatie: 22 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201560

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2023
Datum publicatie: 22 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 augustus 2023
Datum publicatie: 22 november 2023

Bindend advies GcZ, 16 november 2023, SKGZ202202025

Verzoeker heeft geen aanspraak op een septorhinoplastiek ten laste van de zorgverzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 november 2023
Datum publicatie: 17 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 augustus 2023
Datum publicatie: 17 november 2023

Bindend advies GcZ, 15 november 2023, SKGZ202201749

Verzoekster heeft geen verzekeringsindicatie voor poliklinische medisch-specialistische revalidatie.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 november 2023
Datum publicatie: 17 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 oktober 2023
Datum publicatie: 17 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201749

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 november 2023
Datum publicatie: 17 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 oktober 2023
Datum publicatie: 17 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202202025

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 november 2023
Datum publicatie: 17 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 augustus 2023
Datum publicatie: 17 november 2023

Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201669

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.009,26. De aanvraagprocedure van de ziektekostenverzekeraar is niet onrechtmatig.

Turkije, medisch-specialistische zorg, DBCzorgproductcode, aanvraagprocedure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023