Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 1 juni 2023, SKGZ202201289

De zorgverzekeraar heeft ten onrechte het vooruitbetaalde eigen risico voor 2020 en 2021 gebruikt voor andere vorderingen.

Eigen risico, vooruitbetaling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 19, 20, 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, art. 6:43 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2023
Datum publicatie: 2 juni 2023

Bindend advies GcZ, 31 mei 2023, SKGZ202202014

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Hulpmiddelenzorg, op maat gemaakte vestjes met neopreen, hemodialyse, medisch specialistische zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 64 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.9 Bzv, art. 2.6. e.v. Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 mei 2023
Datum publicatie: 1 juni 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 maart 2023
Datum publicatie: 1 juni 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 20 maart 2023, 2023007340, SKGZ20222014

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, op maat gemaakte vestjes met neopreen, hemodialyse, medisch specialistische zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 64 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.9 Bzv, art. 2.6. e.v. Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 mei 2023
Datum publicatie: 1 juni 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 maart 2023
Datum publicatie: 1 juni 2023

Bindend advies GcZ, 24 mei 2023, SKGZ202201086

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van fysiotherapie, omdat het voor de ziektekostenverzekeraar op basis van de gegeven informatie niet mogelijk is zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Geneeskundige zorg, oefentherapie, coxartrose heupen, supervisie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 2 mei 2023, 2022050462, SKGZ202201086

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, oefentherapie, coxartrose heupen, supervisie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023

Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202101823

De betalingsachterstand moet met € 84,52 worden verminderd.

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand, verwerking betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010-2022, paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202202359

Premature ovariële insufficiëntie (POI) is, in het geval van verzoekster, geen indicatie voor het invriezen van eicellen.

Geneeskundige zorg, premature ovariële insufficiëntie (POI), vitrificatie eicellen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 april 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

AdviesZorginstituut Nederland, 18 april 2023, 2023003311, SKGZ202202359

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, premature ovariële insufficiëntie (POI), vitrificatie eicellen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 april 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 20 maart 2023, 2022044160, SKGZ202201304

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaatbehandeling, kronen, indicatie, maatmanbeginsel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv.

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Uitkomst: Afgewezen
Datum advies: 20 maart 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

Bindend advies GcZ, 15 mei 2023, SKGZ202201985

Verzoeker heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding voor het aanbrengen van een implantaat.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, implantaatbehandeling, kunstfout Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2022, artt. 7:446 e.v. BW, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 mei 2023
Datum publicatie: 15 mei 2023