Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 27 september 2023, SKGZ202300076

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een tandheelkundige behandeling na een uitgevoerde bilaterale sagittale splijtingsosteotomie (BSSO).

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, tandheelkundige behandeling na osteotomie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 september 2023
Datum publicatie: 27 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 juli 2023
Datum publicatie: 27 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 26 juli 2023, 2023029528, SKGZ202300076

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, tandheelkundige behandeling na osteotomie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 september 2023
Datum publicatie: 27 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 juli 2023
Datum publicatie: 27 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 31 juli 2023, 2023011302, SKGZ202201804

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, Facial Feminization Surgery met voorhoofdsreconstructie (coronaire benadering), haartransplantatie en rhinoplastiek, man-naar-vrouw transitie, passabiliteitsprobleem Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 114 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo. 883/2004, art. 150 Rv, Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 juli 2023
Datum publicatie: 22 september 2023

Bindend advies GcZ, 20 september 2023, SKGZ202201804

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van Facial Feminization Surgery met een voorhoofdsreconstructie (coronaire benadering), haartransplantatie en rhinoplastiek, uitgevoerd in Spanje.

EU/EER, Spanje, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, Facial Feminization Surgery met voorhoofdsreconstructie (coronaire benadering), haartransplantatie en rhinoplastiek, man-naar-vrouw transitie, passabiliteitsprobleem Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 114 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo. 883/2004, art. 150 Rv, Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 juli 2023
Datum publicatie: 22 september 2023

Bindend advies GcZ, 20 september 2023, SKGZ202201947

Vanwege het ontbreken van voorafgaande toestemming en een geldige verwijzing heeft verzoeker geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een in Damascus ondergane spondylodese.

Syrië, medisch specialistische zorg, spoedzorg, spondylodese, machtiging, melding alarmcentrale Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 27 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Bindend advies GcZ, 20 september 2023, SKGZ202300160

Geen voorafgaande verwijzing, en daarom geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de bij Prescan gemaakte MRI-scans.

Medisch-specialistische zorg, MRI bij Prescan, voorafgaande verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Bindend advies GcZ, 19 september 2023, SKGZ202202361

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de aangeschafte hoortoestellen beiderzijds ten laste van de zorgverzekering. Voorts heeft verzoeker geen aanspraak op vergoeding van een bedrag van € 500,- vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, vergoeding, informatieverstrekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, 2.10 en 2.33 Rzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten TH/NR-002, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 31 juli 2023, 2023029079, SKGZ202300160

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, MRI bij Prescan, voorafgaande verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 27 juli 2023, 2023025992, SKGZ202201947

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Syrië, medisch specialistische zorg, spoedzorg, spondylodese, machtiging, melding alarmcentrale Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 27 juli 2023
Datum publicatie: 20 september 2023

Bindend advies GcZ, 18 september 2023, SKGZ202201619

Door of namens verzoekster zijn via de Mijnomgeving valse nota's ter declaratie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Daarom is sprake van fraude zoals bedoeld in de polisvoorwaarden, en mocht de ziektekostenverzekeraar de door hem getroffen maatregelen opleggen. De commissie ziet aanleiding de gevorderde onderzoekskosten te halveren, omdat het onderzoek niet volledig is geweest, wat overigens niets afdoet aan de uit het onderzoek voortvloeiende conclusies.

Veronderstelde fraude, beëindiging zorgverzekering, opname persoonsgegevens in Gebeurtenissenadministratie en Intern Verwijzingsregister, en in intern incidentenregister en in Extern Verwijzingsregister, niet vergoeden van gedeclareerde nota's, terugvordering van uitgekeerde vergoedingen, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, 2021 en 2022, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, 2021 en 2022, art. 7:941 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 september 2023
Datum publicatie: 19 september 2023