Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 5 april 2024, SKGZ202302360

De zorgverzekeraar heeft in redelijkheid kunnen besluiten verzoekster op gronden van doelmatigheid geen badprothese te verstrekken.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2024
Datum publicatie: 10 april 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 maart 2024
Datum publicatie: 10 april 2024

Bindend advies GcZ, 28 maart 2024, SKGZ202302688

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding van een geneesmiddelenfactuur uit Zwitserland ten laste van de zorgverzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2024
Datum publicatie: 10 april 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 februari 2024
Datum publicatie: 10 april 2024

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202302360

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2024
Datum publicatie: 10 april 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 maart 2024
Datum publicatie: 10 april 2024

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202302688

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2024
Datum publicatie: 10 april 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 februari 2024
Datum publicatie: 10 april 2024

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202202161

De ziektekostenverzekeraar hoeft de kosten van reparatie van de retentieapparatuur niet te vergoeden

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202303183

Saxenda® (liraglutide) na metabole chirurgie komt niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de zorgverzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202301388

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de in Istanbul gemaakte kosten ten laste van de zorgverzekering of de aanvullende ziektekostenverzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202300471

Verzoeker mocht erop vertrouwen dat een compromis is gesloten tussen de wijkverpleegkundige en de ziektekostenverzekeraar over zowel het aantal minuten als de ingangsdatum van de machtiging voor Verpleging en Verzorging. Deze moet daarom 1 juli 2022 zijn.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 19 maart 2024, SKGZ202302581

Verzoeker mocht erop vertrouwen dat (ook) in 2023 geen kosten voor het versturen van fysieke post in rekening zouden worden gebracht

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 18 maart 2024, SKGZ202303040

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van Gloup Zero Medicatie slikgel ten laste van de zorgverzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024